12 februari 2007

Dagens ord: eponym

En eponym är ett ord som har fått sitt namn från en person. Ett exempel är friggeboden som är döpt efter Birgit Friggebo.

En friggebod får vara högst 10 m2 och dess höjd högst 3 m upp till taknocken.

Inga kommentarer: