16 november 2006

En banan, två...Varför använda ordlistor när man kan gissa?

Inga kommentarer: