24 maj 2006

i mån av möglighet

för ett tag sedan skrev jag om att studenter i finland har dåliga kunskaper i svenska. nu har jag fått i uppdrag att skriva en artikel om hur universitet i helsingfors jobbar med att förbättra (?) modersmålsundervisningen (d v s de språkkurser som alla på universitetet måste ta i finska respektive svenska). den information jag hittills läst om projektet finns på webben på både finska och svenska (jag länkar inte, tro mig - ni vill inte läsa det). det är den svenska delen jag nu har läst.

min huvudfråga till den person jag kommer intervjua blir förmodligen "hur ska man kunna lära studenterna bättre svenska när man själva inte ens kan formulera hur detta ska göras?"

här är två härliga utdrag från utvecklingsplanen:

I språk- och kommunikationsstudier som ingår i de examina i två nivåer ingår även studier i modersmålet. I mån av möglighet integreras studier i modersmålet i kurser och seminarier i substansämnet.


Till de viktigaste kommunikativa färdigheterna för en akademiskt utbildad person hör
-- generella interaktiva färdigheterförmåga att kommunicera inom det egna specialområdet


vidare påpekar man att "god färdighet i skriftlig framställning är en av de viktigaste studiefärdigheterna". borde inte samma krav ställas på de som arbetar på universitetet?


suck, jag blir så trött.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Greets to the webmaster of this wonderful site. Keep working. Thank you.
»

Anonym sa...

Interesting site. Useful information. Bookmarked.
»