16 maj 2006

fakta om finland

- Totalvägrare som vägrar utföra militärtjänst (minst 6 månader) eller civiltjänst ( 13 månader) straffas i Finland med fängelse. Strafftiden motsvarar halva civitjänstgöringstiden, d v s 6,5 månader.

- FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och Europarådets människorättsombudsman har krävt att Finland korrigerar lagstiftningen för vapenvägrare i enlighet med det mäniskorättsbestämmelser som Finland har undertecknat.

- Amnesty har prickat Finland för att ha åsiktsfångar! För närvarande sitter 23 personer i fängelse här för att de vägrat göra militär- eller civiltjänst.

kanske kan miro, som är finsk medborgare och har blivit kallad till mönstring i oktober, söka politisk asyl i sverige...


från artikel i dagens hbl

Inga kommentarer: